Διαθέτουμε και κατασκευάζουμε τάφους μνημεία σε ποικιλία μαρμάρων και γρανιτών