Διεύθυνση - Τηλέφωνα

Κωνσταντίνος Λιαπάκης

2ο Χιλ. Γιαννιτσών - Θεσσαλονίκη

τηλ. 23820.26664 και 23820.26118

email: info@liapakis.gr

www.liapakis.gr

www.liapakis.com.gr

www.energeiakatzakia-sompes.com

www.pelletliapakis.gr

info@pelletliapakis.gr

info@marmaraliapakis.gr

www.marmaraliapakis.gr