Προϊόντα ›› Τεχνομάρμαρα

ΤΕΧΝΟΜΑΡΜΑΡΑ 

Τα τεχνητά διακοσμητικά πετρώματα, δηλαδή τα υλικά επικάλυψης επιφανειών που διατίθενται στην αγορά με τις ονομασίες «τεχνομάρμαρα» , «τεχνογρανίτες», «χαλαζίες» ή «quartz»κα., παράγονται με ειδική τεχνολογία από θραυστά και κονιοποιημένα φυσικά πετρώματα και κατάλληλες οργανικές συγκολλητικές ύλες (ρητίνες).