Σφάλμα

Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα.

Συνέχεια

java.lang.NullPointerException at gr.softways.dev.eshop.category.v2.Present.getCategLevel(Present.java:85) at org.apache.jsp.product_005fsearch_jsp._jspService(product_005fsearch_jsp.java:1158) at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:443) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:385) at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:329) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:729) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:230) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:192) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:165) at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:198) at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:96) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:474) at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:140) at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:79) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:87) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:349) at org.apache.coyote.ajp.AjpProcessor.service(AjpProcessor.java:478) at org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:66) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:798) at org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1434) at org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)